• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  2015 rok

   

  Oś priorytetowa - I Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim           

  Okres realizacji 2015-03-02 - 2015-12-31

  Cel projektu

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

  Grupa docelowa

  W ramach projektu wsparciem objętych zostaną 522 osoby zarejestrowane w PUP Gliwice, poniżej 30 roku życia, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) i profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).

  Dla każdego z uczestników, przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. W zależności od potrzeb i możliwości, uczestnicy projektu będą korzystali z odpowiednich form wsparcia w ramach projektu tj.

  –        staże

  –        szkolenia zawodowe

  –        jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

  –        bon na zasiedlenie

   Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród grupy docelowej.

   Wartość projektu = Dofinansowanie projektu - 4 944 100,00 zł

  Utworzono: 2016-04-12 13:42 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-04-30 09:16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1006

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl