• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  2017 -2018 rok

                                                                              

   

   

   

   Oś priorytetowa - I Osoby młode na rynku pracy.  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Tytuł projektu - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim (III)

  Okres realizacji

  2017-01-01 - 2018-12-31

  Cel projektu

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

  Grupa docelowa

  W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 850 osób do 29 roku życia zarejestrowanych w PUP Gliwice, jako osoby bezrobotne, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) i profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).

  W ramach projektu dla każdego z uczestników, przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. W zależności od potrzeb i możliwości, uczestnicy projektu będą korzystali z odpowiednich form wsparcia w ramach projektu tj.

  • staże

  • szkolenia zawodowe

  • jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

  • bon na zasiedlenie

  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

   Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród grupy docelowej.

   Wartość projektu = Dofinansowanie projektu – 9 678 793,76zł

   

  Utworzono: 2017-06-23 08:28 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-04-30 14:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 917

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl