• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Ciekawe porady

  KROKI POPRAWNEJ KONSTRUKCJI CV

  KROK 1

  Sprecyzowanie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia

  Musisz sprecyzować swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz określić wynikające z nich korzyści, które mogłyby zainteresować przyszłego pracodawcę, bo tylko owe korzyści będą powodem, dla których zostaniesz zatrudniony. Oczywiście posiadasz mnóstwo umiejętności i zdolności, ale nie wszystkie one nadają się do wpisania do CV. Sprawdź dokładnie, co jest wymagane w pracy, o która się starasz. Może się zdarzyć, że nie spełniasz wszystkich wymagań, ale nie poddawaj się.

  Poniższe trzy kategorie umiejętności ułatwią ci stworzenie wspaniałej listy:

  • umiejętności związane  pracą: to umiejętności ściśle związane z wykonywanym zajęciem, jak np.: znajomość zagadnień podatkowych i marketingowych, budżetowanie, kontrola finansowa, prowadzenie szkoleń i wystąpień publicznych, kierowanie zespołem pracowników, obsługa specjalistycznego sprzętu technicznego, programowanie, itp.
  • umiejętności personalne (związane z naszym charakterem i osobowością): to umiejętności, które opisują nasz charakter i etykę pracy, jak np.: zaangażowanie, optymizm, entuzjazm, obowiązkowość, umiejętność logicznego myślenia, wytrzymałość na stres, pewność siebie, pomysłowość, zdolność do adaptacji w nowych warunkach, samodzielność, operatywność czy dynamizm.

  KROK 2

  Stworzenie historii zatrudnienia oraz listy szkół i szkoleń

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • sporządź chronologiczną listę przedstawiającą historię twojego zatrudnienia, zaczynając od obecnie wykonywanej pracy do pracy wykonywanej najwcześniej. podaj okresy zatrudnienia, stanowisko oraz pracodawcę.
  • dołącz do listy wszystkie prace, nawet krótkoterminowe, jeśli jesteś bardzo młody lub masz małe doświadczenie zawodowe;
  • dołącz do listu wszystkie prace, które uwydatniają twoje doświadczenie w branży, w której planujesz się zatrudnić, nawet, jeśli były tylko pracami dorywczymi;
  • możesz również dołączyć do listy okresy nauki, jeżeli wypełni to lukę pomiędzy okresami zatrudnienia;
  • staraj się nie dołączać do listy bardzo krótkich okresów zatrudnienia, chyba że wykonywane prace uwydatniają rozwój twoich umiejętności w branży;
  • zaokrąglij okresy zatrudnienia do lat, aby uniknąć powstawania nowych luk.

  WYKSZTAŁCENIE

  • sporządź również listę ukończonych szkół i kursów. uwzględni ewentualne stopnie naukowe lub zawodowe. zdobyte stopnie naukowe lub zawodowe powinny być umieszczone w odwróconym porządku chronologicznym.
  • lista powinna zawierać ewentualne kursy korespondencyjne i programy dokształcające;
  • jeśli ukończyłeś szkolenie, zamieść na twojej liście tytuł otrzymanego dyplomu;
  • lista dodatkowo może zawierać kilka detali, takich jak: wysoka średnia ocen, nagrody i pochwały, stypendia, naukowe projekty badawcze, kursy pokrewne z kierunkiem studiów;
  • jeśli twoje wykształcenie wybiega poza szkołę średnią, umieść na liście wszystkie tytuły naukowe. w tym celu nie musisz wspominać o ukończonej szkole średniej.

  KROK 3

  Wybranie najbardziej odpowiedniego formatu CV

  Istnieją dwie podstawowe formy CV:

  • chronologiczny – kiedy pozostajesz w swojej branży i masz nieprzerwaną historię pracy;
  • funkcjonalny – kiedy zamierzasz zmienić rodzaj wykonywanej pracy lub nie masz udokumentowanego rejestru swojej pracy.
  • CV „chronologiczne” stosuje się wówczas, gdy doświadczenie zawodowe jest odpowiednio uporządkowane według dat (zaczynając od obecnie wykonywanej pracy). Jest to tradycyjnie ułożone CV, gdzie największy nacisk jest kładziony na stanowisko i historię pracy.
  • CV „funkcjonalne” stosuje się wówczas, gdy doświadczenie zawodowe jest opisane w taki sposób, aby uwypuklić twoje umiejętności – poprzez dokładany ich opis zamieszczony w osobnym paragrafie.

  KROK 4

  Struktura CV                                                                                                             

  Bez względu na wybrany przez siebie format CV, każde CV składa się z pięciu podstawowych części, które połączone ze sobą, stworzą najlepszą wizytówkę twojej osoby.

  CEL

  Ta część CV powinna zawierać stanowisko o jakie się ubiegasz oraz określ w sposób zwięzły i jasno sprecyzowany, co pragniesz osiągnąć podejmując pracę w danej firmie. Jednocześnie określenie celu nie powinno zawężać pola twoich umiejętności.

  HISTORIA PRACY

  Ta część w większości wypadków jest najważniejszą częścią CV. Tylko od ciebie zależy, jak daleko w przeszłość się cofniesz. Historia Pacynie powinna zawierać informacji dotyczących wysokości twoich wynagrodzeń, przyczyn twojego odejścia z pracy ani nazwisk twoich przełożonych.

  WYKSZTAŁCENIE

  Zwykle „Wykształcenie” pojawia się w CV po „Historii pracy”. Czasem nasze wykształcenie może nie być wystarczające na stanowisko, o które się ubiegamy i mogą pojawić się w nim braki. Można je jednak zatuszować, kładąc nacisk na zdobyte wcześniej doświadczenie, własne zaangażowanie w pracę oraz olbrzymią energię i entuzjazm.

  INFORMACJE DODATKOWE

  W ostatniej części CV można zamienić kilka dodatkowych informacji, które jednak powinny być przedstawione w sposób zwięzły i konkretny. Należą do nich:

  • zainteresowania – można wpisać tylko takie, które pokrywają się w jakimś stopniu z wymaganiami stawianymi w oferowanej pracy, i które mogą zwiększyć twoją szansę zatrudnienia;
  • nagrody i pochwały -  może to być jedna rzecz, która będzie cię wyróżniać spośród wszystkich kandydatów na dane stanowisko pracy;
  • wiedza techniczna i umiejętności komputerowe – pracodawcy poszukują ludzi z określonymi umiejętnościami i co ważniejsze ludźmi, którzy potrafią się uczyć oraz przyswajać nowe technologie;
  • języki obce – żyjemy i pracujemy w światowym systemie gospodarczym, gdzie znajomość języków obcych jest pożądana, a często wręcz nieodzowna;
  • referencje – nie podawaj żadnych i napisz: „Dostępne na życzenie”. Miej jednak przygotowaną listę referencji na wypadek, gdyby cię o nie poproszono.

   Przykładowe wzory życiorysu zawodowego do pobrania:

   

  UNIWERSALNE SPOSOBY ZWIĘKSZENIA SWOJEJ ATRAKCYJNOŚCI, CZYLI JAK ZJEDNAĆ SOBIE LUDZI

  1. pierwsze wrażenie – ludzie dość szybko tworzą schematy i niechętnie je zmieniają. Pozytywny schemat Twojej osoby kreujesz poprzez pierwszy kontakt z pracodawcą, czyli poprzez dobrze napisane CV oraz Twoje cechy osobowości oraz pewne zachowania (np. punktualność, schludność, stosowny ubiór, uścisk dłoni, dobre maniery);
  2. efekt pierwszeństwa i świeżości – najlepiej zostanie zapamiętane to, co powiedziałeś i zrobiłeś na początku i na końcu. Zawsze więc zaczynaj od najważniejszych i najkorzystniejszych rzeczy i podsumowując, powtarzaj to, co chcesz by było zapamiętane;
  3. efekt częstej ekspozycji – lubimy bardziej to, co znamy. Pokaż się pracodawcy wcześniej. Jeżeli pracodawca odebrał nas neutralnie przy pierwszym spotkaniu – nie dajmy mu o sobie zapomnieć (np. wcześniejsza wizyta w firmie, staranie się o praktyki, telefon z zapytaniem o efekt rozmowy, itp.);
  4. reguła komplementarności reakcji – są takie zachowania, na które ludzie reagują odruchowo w łatwo przewidywalny sposób, np. chcą zdobyć i zatrzymać pracownika, o którego starają się też inni pracodawcy. Wobec tego nie prezentuj się jako „biedactwo”, które inni już wcześniej odrzucili, lecz jako osobę, która jest potencjalnie atrakcyjna również dla innych pracodawców;
  5. lubimy ludzi, którzy nas lubią – spróbuj polubić rekrutera i nigdy nie nastawiaj się negatywnie. Dość często w osobach lubianych jesteśmy skłonni częściej dostrzegać pozytywy i pomijać lub pomniejszać ich wady;
  6. efekt zysku – niech rekruter ma poczucie, że w miarę rozmowy coraz bardziej lubisz jego i firmę, którą on reprezentuje;
  7. norma dopasowania autoprezentacji -  w tym również poziomu otwartości – zbyt duża intymność poruszonych tematów może stwarzać poczucie, że chcemy nadmiernie zmniejszyć dystans i wejść w osobiste układy;
  8. wiarygodność - poprzez wykazanie się znajomością zagadnienia, unikania tendencyjności w przekazywaniu treści;
  9. zachowaj się jak osoba odnosząca sukcesy, bądź uśmiechnięty, wprowadź odprężającą atmosferę;
  10. samospełniająca się przepowiednia – gdy myślisz, że rozmawiasz z osobą miłą, to również się tak zachowujesz. Wtedy łatwiej zaprezentować się z najlepszej strony. I jest bardzo prawdopodobne, że rekruter oceni Cię pozytywnie, czyli Twoje oczekiwania się potwierdzą. Wobec tego, jeżeli chcesz mieć pozytywnego rekrut era – to sobie go wyobraź, chcesz być odebrany pozytywnie – zachowuj się tak jakbyś myślał, że rekruter ocenia Cię właśnie pozytywnie.

   

  ZASADY AUTOPREZENTACJI

  1. Mówić głośno i wyraźnie - siła głosu musi być dopasowana do pomieszczenia i ilości uczestników;
  2. Różnicować tempo i modelować głos - stosować przerwy w wypowiedzi; przy przekazywaniu ważnych treści modelować głos (bądź lekko podnosić, bądź mówić nieco wolniej i ciszej, aby pobudzić koncentrację rozmówcy); spróbuj głosem wyrażać entuzjazm;
  3. Utrzymywać kontakt wzrokowy - kontakt wzrokowy powinno utrzymywać się przez około połowę czasu rozmowy (naturalny kontakt wzrokowy trwa między 30 % a 60 %); w razie większej liczby osób rekrutujących kontakt wzorkowy utrzymujemy ze wszystkimi uczestnikami; kontakt wzorkowy jest oznaką grzeczności i uwagi;
  4. Pogodny wyraz twarzy - uśmiech (pogodny wyraz twarzy) jest ważnym elementem autoprezentacji; uśmiech powinien gościć na twarzy szczególnie przy powitaniu i pożegnaniu;
  5. Ekstrawertyk a introwertyk - jeśli jesteś ekstrawertykiem, uważaj, żebyś nie przytłoczył słuchaczy, jeśli introwertykiem - nie staraj się schować za pulpitem, rzutnikiem czy stertą papierów; ważne jest, aby znaleźć „złoty środek” i spróbować znaleźć się pomiędzy ekstrawertykiem a introwertykiem;
  6. Utrzymywać prawidłową postawę ciała - postawa wyprostowana, otwarta; nie siadamy na brzegu krzesła ani nie przyjmujemy pozycji półleżącej; siedzimy wygodnie i pewnie; dobrze widziana jest lekka gestykulacja (gesty otwarte, przyjazne); gesty nie mogą być chaotyczne, zbyt przyśpieszone, nerwowe; dłonie najlepiej ułożyć na udach (świadczy to o otwartości);
  7. Odpowiednio dobierać słowa - ważne jest używanie ogólno przyjętego języka bez używania żargonu czy „udziwnionego” słownictwa;
  8. Odpowiedni sposób poruszania się - sposób poruszania powinien być pewny siebie, energiczny; podając rękę pracodawcy na powitanie.
  9. Odpowiedni ubiór - strój podczas rozmowy powinien być stonowany, wygodny, schludny oraz dobrany do stanowiska pracy; strój wyraża również nasz stosunek do samego stanowiska pracy oraz przyszłych pracodawców; nigdy specjalnie nie kupujemy ubrań na rozmowę kwalifikacyjną; ubieramy rzeczy sprawdzone, wygodne, w których czujemy się dobrze; staramy się unikać czarnych strojów na rozmowie kwalifikacyjnej (kojarzą się z mundurkami szkolnymi); w trakcie zimy okryciem wierzchnim powinien być płaszcz zarówno u pań, jak i u panów (źle widziana jest kurtka ściągana w pasie);

   

  ŻELAZNE ZASADY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

  Punktualność ponad wszystko!

  Punktualność, szczególnie w naszej kulturze, jest mile widziana, nadgorliwość niekoniecznie. Przyjście na spotkanie więcej niż 30 minut przed czasem może zostać źle odebrane. Spóźnienie nie wchodzi w grę, więc jednak lepiej być pięć minut za wcześnie niż za późno.

  Pierwsze wrażenie.

  Psychologowie twierdzą, że pierwsze 15 sekund spotkania odpowiada za wrażenie, jakie powstaje na temat nowo poznanej osoby. Nie oznacza to, że później tego wrażenia nie można zmienić, ale wymaga to dłuższego czasu, którego podczas rozmowy kwalifikacyjnej może już zabraknąć. Elegancki i stonowany strój wyraża szacunek dla pracodawcy.

  Baza informacji.

  Ważnym etapem przygotowania jest też zgromadzenie podstawowych informacji o pracodawcy. Należy zapoznać się ze stroną internetową firmy, zorientować się, jaką pozycję zajmuje na rynku. Warto sprawdzić, co o firmie piszą internauci na forach dyskusyjnych.

  Przezorny zawsze ubezpieczony.

  Przygotowanie się do rozmowy ułatwia to, że większość rozmów przebiega według określonego schematu. Pracodawca z pewnością zapyta o edukację, dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz o motywację do pracy w danej firmie. Przed spotkaniem koniecznie trzeba przejrzeć swoje CV i list motywacyjny, ponieważ będą one stanowiły podstawę do rozmowy.

  Nie daj się zaskoczyć.

  Większość rozmów kwalifikacyjnych odbywa się według podobnego scenariusza. Pierwsze minuty rozmowy to "rozgrzewka" - kandydat może wyciszyć emocje, a pracodawca zorientować się, jak radzi on sobie ze stresującą sytuacją. Dopiero potem rozpoczyna się właściwa rozmowa kwalifikacyjna. Aplikujący może się spodziewać pytań z czterech obszarów tematycznych. Pytania dotyczące osobowości mogą być bardzo różne: począwszy od z pozoru prostej, ale w rzeczywistości bardzo podchwytliwej prośby: "proszę powiedzieć coś o sobie", aż do pytania o cechy wymarzonego szefa. Druga kategoria dotyczy przebiegu dotychczasowej kariery, osiągnięć pozazawodowych, mocnych i słabych stron. Trzecia grupa pytań to obszar motywacji - dlaczego kandydat chce pracować akurat w tej firmie, czego spodziewa się po pracy na danym stanowisku, ile czasu jest gotowy poświęcić na pracę, co stanowi dla niego największą motywację do pracy itd. Wreszcie czwarta dziedzina to pytania o sprawy związane z konkretnymi kwalifikacjami, np.: "jak dobrze obsługujesz komputer", "co o finansach" itp.

  Kontroluj mowę ciała.

  Coraz częściej zdarza się, że rozmowa jest prowadzona przez więcej niż jedną osobę. Podczas gdy rekruter zadaje pytania, druga osoba wnikliwie obserwuje kandydata, sprawdza, czy potrafi on opanować stres, czy łatwo jest mu skupić się na wypowiedzi. Pozawerbalne komunikaty, które w takiej sytuacji wysyła kandydat, mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję o przyjęciu do pracy, zwłaszcza w przypadku rekrutacji na stanowiska wymagające bezpośredniego kontaktu z klientami.

  Podkreślaj swoje atuty.

  Wprawdzie przebieg rozmowy i treść zadawanych pytań zależą głównie od pracodawcy, jednak kandydat może sam wybrać sposób, w jaki na pytanie odpowiada. Zamiast krótkich zdań lepiej budować dłuższe wypowiedzi, podkreślając w nich swojej atuty. Przykładowo: brak doświadczenia zawodowego nie będzie raził, jeśli mówiąc o nim, kandydat podkreśli, że w czasie studiów aktywnie działał w organizacjach studenckich, dzięki czemu zdobył określone umiejętności i nawiązał liczne kontakty.

  Nigdy nie panikuj.

  Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, jednak nawet jeśli na początku coś poszło nie najlepiej, nie można panikować - lepiej zachować spokój i w czasie kolejnych etapów rozmowy pracować na poprawę wizerunku. Na koniec spotkania należy podziękować za poświęcony czas i wyrazić pozytywną opinię na temat oferty pracy, której dotyczyła rozmowa. Teraz wszystko zależy od decyzji pracodawcy.

   

  JAK SZUKAĆ PRACY, BY JĄ ZNALEŹĆ

  Poszukiwanie pracy wymaga znacznego zaangażowania. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, obowiązuje tutaj reguła walizki: ile się włoży, tyle się wyjmie. Należy to tłumaczyć: im bardziej się zaangażujesz w działania, tym szybciej i lepsze będziesz miał efekty. Postaraj się zatem zastosować do poniższych zasad:

   

  • im więcej czasu poświęcisz na szukanie pracy, tym szybciej ją znajdziesz
  • analogicznie, im więcej metod stosujesz, tym szybciej pojawią się efekty. Niektórzy specjaliści zalecają, aby poświęcać na poszukiwanie od 30 godzin tygodniowo
  • postaraj się kontaktować przynajmniej z dwoma pracodawcami dziennie
  • staraj się umówić na spotkanie niż wysyłać dokumenty i czekać na odpowiedź. Gdy wysyłasz dokumenty, zawsze zadzwoń po dwóch dniach, dowiedz się, czy dotarły i czy możesz umówić się na spotkanie
  • prowadź terminarz poszukiwań. Zapisuj z kim, kiedy i o czym rozmawiałeś, tak abyś mógł w odpowiednim momencie ponowić kontakt
  • rozwijaj relacje. Dzwoń lub wysyłaj listy z podziękowaniem za spotkanie.
  • ponawiaj kontakty z ludźmi i firmami. Gdy umiejętnie rozwijasz relacje, nie będziesz traktowany jako natręt
  • bądź uprzejmy i kulturalny. Nawet, jeśli pracodawca nie zatrudni cię, wciąż może cię polecić swoim znajomym
  • czytaj, czytaj, czytaj. Im więcej czytasz książek i artykułów o poszukiwaniu pracy, tym więcej napotkasz nowych pomysłów i poznasz metod
  • rozważ możliwość pracy na część etatu lub uczestnictwa w projektach w danej firmie. Porusz tą kwestię w rozmowach
  • zastanów się również nad wolontariatem i pracą czasową. Życie nie kończy się na pracy. Poszerz swoją perspektywę

   

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Julia Sztyk 

  Doradca zawodowy

  Biuro Doradcy Zawodowego

  ul. Raciborska 2, Gliwice

  pokój 204, 206

  519-130-779


   

  Monika Bohr

  Doradca zawodowy

  Biuro Doradcy Zawodowego

  ul. Raciborska 2, Gliwice

  pokój 204, 206
   519-130-779


  Utworzono: 2014-06-13 10:02 | Redagował: Julia Sztyk 2018-02-26 11:20
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2363

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl