• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  "Krok po kroku" czyli jak dokonać rejestracji on-line - przewodnik

   

  Istnieją dwie formy dokonania rejestracji przez Internet:

  • zgłoszenie do rejestracji, czyli rezerwacja terminu rejestracji przez internet
  • rejestracja internetowa, która musi zostać zaopatrzona stosownym podpisem elektronicznym

  ZGŁOSZENIE DO REJESTRACJI

  Jeżeli ubiegasz sie o zarejestrowanie jako osba bezrobotna lub poszukująca pracy możesz przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego Urzędu dane, za pośrednictwem formularza elektronicznego.

  W tym celu musisz wypełnić kartę rejestracyjną on-line, a następnie stawić się do Urzędu Pracy w wyznaczonym przez system terminie.

   

  ZGŁOSZENIE DO REJESTRACJI KROK PO KROKU

   

  1. Wpisz w oknie przeglądarki www.praca.gov.pl
  2. Kliknij w ikonę ZAREJESTRUJ

  3. Następnie kliknij ikonę ZGŁOSZENIE DO REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA LUB POSZUKUJĄCA PRACY (KRB)

   

  4. Kolejnym etapem rejestracji jest wypełnienie ankiety złożonej z 20 pytań, dzięki którym ustalony zostanie twój status na rynku pracy

   

  5. Po jej wypełnieniu zostaniesz poproszony(a) o weryfikację poprzez przepisanie kodu z obrazka

  6. Następnym krokiem jest potwierdzenie klawiszem USTAL STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY

  7. Wyświetlona informacja wskaże Ci czy zostaniesz przekierowany(a) do rejestracji jako osoba bezrobotna czy osoba poszukująca pracy

  8. W tej chwili system automatycznie przekieruje Cię do zakładki ZGŁOSZENIE DO REJESTRACJI.

      Wybierz czerwoną ikonę ZGŁOSZENIE DO REJESTRACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY.

   

  UWAGA!

  Jeżeli posiadasz:

  • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
  • podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, którym mowa w przepisach   o dowodach osobistych.

  możesz wybrać żółtą ikonę REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY i dokonać pełnej rejestracji internetowej, która musi zostać na samym końcu zaopatrzona jednym z wymaganych podpisów.

  9. Ważne, aby zapoznać się z wyświetloną informacją

     Wypełniamy adresata wniosku. W twoim przypadku jest to Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  10. Następnie wypełnij dokładnie wszystkie wymagane pola, dotyczące danych osobowych, danych szczegółowych oraz danych dodatkowych, a następnie dołącz zeskanowane dokumenty (załączniki).

  11. Uzupełnij wszystkie dane kontaktowe, a następnie zapoznaj się z prawami i obowiązkami oraz warunkami zachowania statusu osoby bezrobotnej. 

  W tym miejscu istnieje możliwość podglądu wypełnionego przez Ciebie formularza.

  Po zaakceptowaniu oświadczeń, system zaproponuje Ci termin stawienia się w urzędzie.

  Uwaga! Masz możliwość wyboru innego, dogodnego dla Ciebie terminu.

  12. Ostatnim etapem jest dokonanie weryfikacji za pomocą kodu z obrazka oraz zaakceptowanie wprowadzonych danych.

   

  13. Po kliknięciu AKCEPTUJĘ WPROWADZONE DANE wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem

  PAMIĘTAJ O TYM, ŻE:

  Jeżeli wybrałeś czerwoną ikonkę o nazwie Zgłoszenie do rejestracji przez inernet  to nie dokonałeś rejestracji w urzędzie.                                                                  Rejestracja nastąpi z dniem zgłoszenia się przez Ciebie w terminie wyznaczonym przez system.                                                                                                              W przypadku Twojego niezgłoszenia się, dane zostaną usunięte z systemu teleinformatycznego.                                                                                                                               

  Jeżeli wybrałeś żółtą ikonkę o nazwie Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy to rejestracji jako osoby bezrobotnej, albo poszukującej pracy dokonałeś/łaś z dniem, w którym złożyłeś/łaś wniosek o zarejestrowanie, załączyłeś/łaś zeskanowane dokumenty oraz oświadczenia, a następnie opatrzyłeś/łaś go odpowiednim podpisem elektronicznym/podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.

   

  Pomoc w zakresie rejestracji internetowej uzyskasz również dzwoniąc pod numer infolinii Publicznych Służb Zatrudnienia:

   

   


  lub odwiedzając stronę: www.zielonalinia.gov.pl

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: rejestracja [ 1 ]
  plik w formacie PDF Numer konta.pdf 26-11-19 12:50 90.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 90.89KB) pobierz
  Utworzono: 2016-04-07 12:15 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2017-04-19 14:48
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2486

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl