• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Portal praca.gov.pl

  Portal praca.gov.pl - to elektroniczne usługi Publicznych Służb Zatrudnienia

  Dzięki tym usługom możecie Państwo między innymi dokonać rejestracji w urzędzie, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia czy też zgłosić fakt podjęcia pracy.

  Poniżej przedstawiamy  jak wygląda portal praca.gov.pl oraz z jakich usług możecie Państwo skorzystać będąc zalogowanym i niezalogowanym użytkownikiem.

  Panel ogólny to główne okno portalu praca.gov.pl, przedstawiające usługi elektroniczne urzędów pracy dostępne dla użytkownika.

  Panel ogólny bez logowania

  zawiera opisane poniżej usługi elektroniczne urzędów pracy oraz linki do rejestrów i systemów PSZ.

  Na oknie Usługi elektroniczne Urzędów Pracy dostępne są poniższe opcje:

  • Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy
  • Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk
  • Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  • Wnioski dotyczące rejestrów KRAZ, WPZ, RIS, RPA EURES
  • Inne pismo do urzędu

  https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/ogl000_panel_ogolny.png

  Dodatkowo na oknie panelu ogólnego bez logowania znajdują się następujące opcje:

  • wybierz urząd - użytkownik może wskazać urząd, do którego będzie kierował dokumenty elektroniczne (po wskazaniu urzędu, urząd ten będzie się podpowiadał automatycznie w oknie wyboru urzędu podczas składania dokumentów),
  • służy do przełączenia na wersję o wysokim kontraście,
  • logowanie
  • rejestracja konta
  • informacja zawierająca dane kontaktowe Zielonej Linii, która zapewnia użytkownikom wsparcie w obsłudze spraw,

  • w dolnej części okna znajdują się przyciski przekierowujące na strony rejestrów i systemów PSZ

  Panel ogólny po zalogowaniu

  Panel ogólny po zalogowaniu jest podzielony na trzy części:

  1. usługi elektroniczne - poniżej szczegółowy opis okna Usługi elektroniczne urzędów pracy,
  2. sprawy
  3. wizyty

  Okno Usługi elektroniczne urzędów pracy zawiera następujące funkcjonalności:

  1. Rejestracja/wyrejestrowanie osoby - w ramach zagadnienia znajdują się następujące opcje:

  • zgłoszenie do rejestracji - otwiera się kreator zgłoszenia osoby fizycznej do rejestracji jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz ankieta wstępna określająca status osoby,
  • zmiana danych w urzędzie pracy - otwiera się kreator zmiany danych użytkownika, podobny do kreatora zgłoszenia do rejestracji,
  • ponowna rejestracja w urzędzie pracy osoby bezrobotnej - otwiera się kreator rejestracji osoby fizycznej jako osoby bezrobotnej (kreator nie zawiera ankiety wstępnej),
  • ponowna rejestracja w urzędzie pracy osoby poszukującej - otwiera się kreator rejestracji osoby fizycznej jako osoby poszukującej pracy (kreator nie zawiera ankiety wstępnej),
  • uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy - otwiera się kreator umożliwiający dodanie i wysłanie brakujących załączników,
  • wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej - otwiera się kreator umożliwiający wypełnienie i wysłanie wniosku o pozbawienie statusu
  • zgłoszenie podjęcia pracy
  • zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia
  • wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejse zamieszkania

  2. Oferty pracy, staży i praktyk - w ramach zagadnienia znajdują się następujące opcje:

  • zgłoszenie praktyki studenckiej w administracji - otwiera się kreator do zgłoszenie praktyki studenckiej w administracji
  • zgłoszenie oferty stażu lub praktyki - otwiera się kreator do zgłoszenie oferty stażu lub praktyki
  • zgłoszenie oferty pracy - otwiera się kreator do zgłoszenie oferty pracy
  • wnioski o usługi z urzędu - w ramach zagadnienia znajdują się wnioski o usługi, które beneficjent może złożyć do urzędu. Po wybraniu jednej z dostępnych pozycji, otwiera się kreator umożliwiający wypełnienie i wysyłkę wniosku.
  • oświadczenie PSZ-OPWPC - otwiera się kreator oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
  • rejestry RIS, KRAZ, RPA EURES - w ramach zagadnienia znajdują się wnioski do RIS, KRAZ, RPA EURES. Po wybraniu jednej z dostępnych pozycji, otwiera się kreator umożliwiający wypełnienie i wysyłkę wniosku
  • Inne pismo do urzędu - otwiera się kreator umożliwiający wysyłkę dowolnego pisma do urzędu

  https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/ogl0000_panel_ogolny_po_zalogowaniu.png


  Zachęcamy do logowania się i korzystania z portalu praca.gov.pl - dzięki niemu załatwicie Państwo wiele spraw bez wychodzenia z domu.

  _____________________________________________________

  Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona nowa wersja strony internetowej www.eures.praca.gov.pl, która promuje działania sieci EURES w Polsce.

  Strona internetowan Eures adresowana jest do bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy chcą podjąć pracę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (UE,EFTA), a także dla pracodawców, którzy poszukują kandydatów do pracy w tych państwach.


  Utworzono: 2017-06-05 09:40 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:47
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1765

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl