• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Profilowanie pomocy dla bezrobotnego

  Powiatowy Urząd Pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, o której mowa w ust. 2, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.


  Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili:


  profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k–66n;

  profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a;

  profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe;


  UWAGA!   W PRZYPADKU NIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTALENIE PROFILU POMOCY NASTĘPUJE POZBAWIENIE STATUSU BEZROBOTNEGO!

  Utworzono: 2014-05-22 13:08 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2014-05-26 10:02
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6436

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl