• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Program Regionalny

  Program Regionalny dla osób bezrobotnych 50+ na rok 2018


  Cel programu: 

  Wsparcie osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia poprzez działania z zakresu aktywizacji zawodowej.

  Termin realizacji programu: 2018 rok


  Działania podejmowane w ramach programu:

  1. Realizacja szkoleń grupowych w zakresie: 

  • "Obsługa wózków jezdniowych"

  • "Podstawy obsługi komputera"

  2. Realizacja szkoleń indywidualnych wskazanych przez osobę bezrobotną

  3. Udzielenie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

  4. Realizacja prac interwencyjnych.

  5. Realizacja robót publicznych.


  Zapraszamy Pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby 50+ w ramach ww. Programu do składania wniosków.


  Osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami lub otrzymaniem dotacji również zachęcamy do kontaktu z Tut. Urzędem.


   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

    Forma wsparcia Telefon Adres mail
    Szkolenia pok. 203 II piętro 32 231 18 41 wew. 230
    Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej pok. 106 I piętro 32 231 18 41 wew. 182, 208
    Prace interwencyjne pok. 106 I piętro 32 231 18 41 wew. 312
    Roboty publiczne pok. 106 I piętro 32 231 18 41 wew. 312


   

   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Program Regionalny [ 1 ]
  plik w formacie PDF WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH 02-10-19 12:59 113.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.36KB) pobierz
  Utworzono: 2015-04-09 10:27 | Redagował: Iwona Frątczak 2018-01-26 08:34
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1153

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl