• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Równe szanse

  Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
  Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

   Okres realizacji: 01.01.2012 - 30.06.2013

  Cel główny: uzyskanie do 30.06.2013r. zatrudnienia przez minimum 140 bezrobotnych zarejestowanych w PUP Gliwice (w tym 55% kobiet), w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  Wartość projektu; 1 808 986,40 PLN

  • Opis projektu: Projekt zakłada aktywizację zawodową 308 osób bezrobotnych, w tym minimum 55% kobiet, zarejestrowanych w PUP Gliwice w okresie 18 miesięcy na przełomie 2012 i 2013 roku.
   • Realizacja szkoleń zawodowych wraz z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym - liczba osób 168.
   • kurs sekretarski - 260h
   • Rachunkowośc - księgowość I i II stopnia - 300h
   • Opiekun osób starszych wraz z językiem obcym - 270h
   • Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW - 200h
   • Pracownik hurtowni - 200h
   • Uprawnienia SEP do 1kV - 134h
   • Kosmetyczka - 200h
   • Spawanie MAG - 280h
   • Operator sprzętu ciężkiego - 314h
   • AUTOCad - 110h
   • Kadry i rachuba płac - 310h
   • Kwalifikacja wstępna dla kierowców kat. C i C+E - 140 h
  • Realizacja stażu zawodowego wraz z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym - liczba osób 140, w tym 63 osoby długotrwale bezrobotne.

  Opis grupy docelowej: Grupą docelową w realizowanym projekcie jest 308 osób (w tym 55% kobiet) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice, w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  Wsparcie towarzyszące: Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o refundacje kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi na zasadach wskazanych w Regulaminie udziału w projekcie.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Równe szanse [ 8 ]
  plik w formacie PDF Projekt Równe Szanse - Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu na staż 24-02-12 96.57KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 96.57KB) pobierz
  plik w formacie PDF Projekt Równe Szanse - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż 24-02-12 95.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 95.07KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie autobusem 15-01-16 09:23 38.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 38.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie autem 21-02-12 119KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 119KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację kosztów dojazdu - projekt Równe szanse 21-02-12 111KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 111KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie kosztów opieki w projekcie Równe szanse 21-02-12 102KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 102KB) pobierz
  plik w formacie DOC Regulamin udziału w projekcie Równe szanse 21-02-12 166.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 166.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Regulamin naboru do projektu Równe szanse 21-02-12 123KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 123KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-14 13:49 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-14 14:50
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1348

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl