• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  SPORZL

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - (SPORZL)

  Celem generalnym SPO RZL jest „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.

  Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

  Cele SPO RZL zostaną osiągnięte poprzez realizację trzech Priorytetów:

  • Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
  • Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
  • Priorytet 3: Pomoc techniczna

  SPO RZL określa, jakie Działania mogą być podejmowane w ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do konkretnego Priorytetu i Działania.

  Utworzono: 2014-03-14 12:48 | Redagował: Iwona Frątczak 2014-06-05 14:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1285

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl