• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zasoby informacji zawodowych

   Korzystając z zasobów poradnictwa zawodowego istnieje możliwość uzyskania informacji na temat, m.in.:

  • sposobów i metodach poszukiwania pracy oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
  • wzorów dokumentów aplikacyjnych,
  • świadczenia pracy na podstawie przepisów prawa pracy lub na innej podstawie prawnej,
  • metod poszukiwania i możliwościach podejmowania pracy za granicą,
  • możliwości podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne,
  • instytucji i organizacji, które mogą wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej,
  • katalogów przedsiębiorstw i informacji o profilach działania firm, w szczególności z obszaru działania odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy,
  • zakresu i form działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • wykazów szkół i instytucji szkoleniowych, w szczególności zlokalizowanych na terenie działania odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzedu pracy, - stron internetowych, na których znajdują się bazy danych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z opszukiwaniem pracy lub podejmowaniem
  • działalności gospodarczej
  • projektów i programów rynku pracy, w ramach których można uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

   

  Doradztwo zawodowe mieszczące się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości umożliwa:

  • przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne wraz z ich wydrukiem 
  • aplikować elektronicznie na wybrane oferty pracy
  • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej wraz z możliwością odbycia symulacji rozmowy kwalifikacyjnej
  • bezpłatnie skorzystać z dostępu do internetu 
  • uwierzyć w siebie i wydobyć swoje mocne strony
  • znaleźć oferty pracy korzystając z różnych źródeł informacji
  • poznać techniki i metody poszukiwania pracy
  • dokonać bilansu własnych umiejętności i dopasować je do potrzeb rynku pracy
  • przybliżyć lokalny rynek pracy

   

  Skontaktuj się z nami:

  Doradca zawodowy - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

  ul. Raciborska 2, 44-100 Gliwice
  pokoje: 204, 206 (II piętro)
  tel. 519-130-779

  oraz

  Doradcy zawodowi - Powiatowy Urząd Pracy

  Pl. Inwalidów 12, 44-100 Gliwice
  pokoje: 002, 006, 007, 008
  tel. 32 231-18-41 wew. 204, 303, 304, 307, 310

   

  Wszystkie usługi świadczone w zakresie poradnictwa zawoodowego są bezpłatne !!!

  Utworzono: 2014-06-13 10:01 | Redagował: Julia Sztyk 2017-12-22 09:38
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1510

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl