• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Wydawanie zaświadczeń

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach na wniosek Strony wydaje zaświadczenia:

  • o okresach pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych lub poszkujących pracy;
  • o okresach pobierania świadczeń i ich wysokości (zasiłki, stypendia);
  • w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne w ZUS po upływie 6-miesiecznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

  Większość tych zaświadczeń jest wydawanych "od ręki" na miejscu w Urzędzie!             

  W celu otrzymania zaświadczenia należy zgłosić się do PUP osobiście 

  (z dokumentem tożsamości)

  I piętro w godzinach od 08.00 do 15.00 

  pokój 102 litery A-Ł, oraz N

  pokój 104 litery M, oraz O-Ż  Można również złożyć wniosek o przesłanie zaświadczenia na wskazany adres (kliknij tutaj)
  Zgodnie z art. 217 par. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki,

  nie później jednak niż w terminie 7 dni
  .

  WAŻNE!

  Zaświadczenia do Opieki Społecznej z miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego (Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziiniec Wielowieś) nie są wydawane z uwagi na fakt posiadania wspólnego z tymi gminami systemu teleinformatycznego SEPI.


  SEPI* - SAMORZĄDOWA ELEKTRONICZNA PLATFORMA INFORMACYJNA jest całościowym rozwiązaniem informatycznym dzięki, któremu OPS-y z miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w bezpieczny i natychmiastowy        sposób (bez udziału osoby bezrobotnej) - mogą pozyskać niezbędne informacje na temat tych osób w celu            ustalenia ich uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

   

   

   

   

   

   

  Utworzono: 2015-01-22 12:18 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2018-08-31 12:25
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5500

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl