• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

  W niniejszym dziale znajdują się wszelkie przydatne informacje jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jak zgłosić podjęcie zatrudnienia, uzyskać należne świadczenia,  jak znaleźć pracę czy też pozyskać środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Opisujemy również wiele form aktywizacji zawodowej, które pomogą Państwu w zdobyciu odpowiedniego zatrudnienia.


  Jeżeli chcesz wiedzieć lub szukasz informacji:

  • jak dokonać rejestracji w Urzędzie pracy  (kliknij tutaj)
  •  jakie dokumenty są wymagane w celu dokonania rejestracji (kliknij tutaj)
  • czym różni się status osoby bezrobotnej od statusu osoby poszukującej pracy oraz o nadanie, którego możesz się ubiegać (kliknij tutaj)
  • jakie ma prawa i obowiązki osoba bezrobotna / poszukująca pracy (kliknij tutaj)  
  • kiedy następuje utrata statusu osoby bezrobotnej/poszukującej pracy (kliknij tutaj)
  • jakie są finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych / poszukujących pracy (kliknij tutaj)
  • co to jest nienależnie pobrane świadczenie pieniężne i kiedy podlega zwrotowi (kliknij tutaj)
  • jakie są formy aktywizacji osób bezrobotnych / poszukujących pracy (kliknij tutaj)
  • w jaki sposób ubiegać się o wydanie zaświadczenia (kliknij tutaj)
  • jak zgłosić podjęcie zatrudnienia / innej pracy zarobkowej (kliknij tutaj)
  • jak korzystać z portalu www.praca.gov.pl (kliknij tutaj)

  Jeżeli natomiast jesteś zainteresowana(y):

  Zachęcamy Państwa również do założenia konta na praca.gov.pl  Elektronicznej Usługi Publicznych Służb Zatrudnienia.  Za pośrednictwem praca.gov.pl można:

  • dokonać rejestracji on-line (zarówno pierwszorazowej jak i ponownej), 
  • zmienić dane w Urzędzie Pracy,
  • złożyć wniosek o wyrejestrowanie,
  •  zgłosić podjęcie pracy,
  • zgłosić wyjazd lub brak gotowości do podjęcia pracy ,
  • uzupełnić załączniki do wniosku o dokonanie rejestracji,
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia lub
  • skierować pismo do Urzędu 

  Na stronie głównej naszej witryny znajduje się pole NEWSLETTERA - dodajcie Państwo swój adres mailowy, a codziennie będziecie otrzymywać najnowsze oferty pracy na swój adres e-mail.

  Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi informacjami -  w razie jakichkolwiek pytań pracownicy PUP Gliwice są do Państwa dyspozycji i udzielą wszelkich odpowiedzi.

   

  Pamiętaj!!!

  o obowiązku poinformowania Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej 


  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


  Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.


  Podstawa prawna: art.74  i art. 119 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  Chcesz zgłosić podjęcie pracy? (kliknij tutaj)

   

   

   

   

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:08 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 10:45
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 106854

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl