• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Do pobrania

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon Szkoleniowy [ 9 ]
  plik w formacie DOCX Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - przy posiadaniu zawieszonej działalności gospodarczej 02-12-19 11:23 16.2KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 16.2KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej 02-12-19 11:11 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
  plik w formacie DOC Biznes plan 13-02-19 13:32 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze otwarcia własnej działalności gospodarczej 18-11-15 09:43 27KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27KB) pobierz
  plik w formacie DOC wniosek o przyznanie finansowania dojazdu i zakwaterowania.doc 05-01-17 11:01 17KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 17KB) pobierz
  plik w formacie DOC wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 02-12-19 11:13 61.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 61.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 25-01-18 13:31 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
  plik w formacie DOC Bon szkoleniowy 13-02-19 13:33 44KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 44KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Finansowanie kosztów dojazdów na szkolenie [ 4 ]
  plik w formacie PDF Kryteria zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie 25-01-18 13:37 299.85KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 299.85KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie kosztów dojazdu na szkolenie - auto 24-01-17 10:11 40KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 40KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 17-01-19 09:57 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie kosztów dojazdu na szkolenie - autobus 24-01-17 10:12 40KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 40KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Finansowanie kosztów egzaminów / uzyskania licencji [ 2 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji 17-01-19 09:58 28.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji 25-01-18 13:41 223.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 223.7KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 [ 3 ]
  plik w formacie PDF Rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem 30-11-18 09:45 260.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 260.04KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek_o_zwrot_kosztów_opieki 12-08-19 13:27 226.41KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 226.41KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady przyznawania refundacji kosztów opieki 12-08-19 13:28 287.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 287.46KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Program Regionalny [ 1 ]
  plik w formacie PDF WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH 09-01-20 12:18 113.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.34KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Studia podyplomowe [ 3 ]
  plik w formacie DOC Oświadczenie dla osób podejmujących zatrudnienie w sprawie ubezpieczenia NNW w trakcie studiów podyplomowych 26-01-18 12:54 28.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 2018 25-01-18 13:43 57KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57KB) pobierz
  plik w formacie PDF Studia podyplomowe - Kryteria i warunki dofinansowania kosztów dla bezrobotnych i poszukujących pracy 25-01-18 13:47 238.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.71KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: szkolenia grupowe [ 9 ]
  plik w formacie DOCX Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - przy posiadaniu zawieszonej działalności gospodarczej 02-12-19 11:23 16.2KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 16.2KB) pobierz
  plik w formacie PDF Plan szkoleń na 2019 rok w ramach Projektu EFS RPO 08-03-19 09:49 316.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 316.55KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 23-03-17 08:35 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Biznes plan 13-02-19 13:32 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Plan szkoleń na 2019 rok w ramach Projektu POWER 17-01-19 11:01 310.01KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 310.01KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON 17-01-19 08:57 43.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 43.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Uprawdopodobnienie zatrudnienia od przyszłego pracodawcy 02-12-19 11:16 41.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie na szkolenie grupowe 2019 rok 02-12-19 11:17 51KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 51KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: szkolenia indywidualne [ 8 ]
  plik w formacie DOCX Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - przy posiadaniu zawieszonej działalności gospodarczej 02-12-19 11:23 16.2KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 16.2KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 23-03-17 08:35 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Biznes plan 13-02-19 13:32 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 25-01-18 13:31 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON 17-01-19 08:57 43.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 43.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne na rok 2019 02-12-19 11:17 49KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 49KB) pobierz
  plik w formacie DOC Uprawdopodobnienie zatrudnienia od przyszłego pracodawcy 02-12-19 11:16 41.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Trójstronna umowa szkoleniowa [ 7 ]
  plik w formacie DOC Zobowiazanie_pracodawcy.doc 02-12-19 11:19 29.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 25-01-18 13:31 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek pracodawcy o organizacje szkolenia w ramach TUS 02-12-19 11:20 56.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 56.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Trójstronna umowa szkoleniowa 02-12-19 11:20 111.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 111.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie pracodawcy 02-12-19 11:21 42KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 42KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc 21-01-15 11:38 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-14 09:19
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2366

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl