• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dodatkowe uprawnienia

  Pracownikowi niepełnosprawnemu legitymującemu się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje ponadto:

  • zwolnienie od pra­cy w celu wykonania badań specjalistycznych,
  • poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym,
  • a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego napra­wy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

  Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  Utworzono: 2014-03-17 12:31 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-17 12:38
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1329

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl