• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji

   Dokumenty niezbędne do ponownej rejestracji:

  • dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument  ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. paszport)
  • potwierdzenie o zameldowaniu czasowym na terenie Gliwic (jeżeli stałe miejsce zameldowania jest w innej miejscowości)
  • dokumenty potwierdające okresy zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej wykonywanej po ostatniej utracie statusu osoby bezrobotnej 
   np: świadectwa pracy, umowa o dzieło, umowa zlecenie, zaświadczenie z ZUS-u o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność, zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim, zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na płatnym urlopie macierzyńskim.

  Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych.

  Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.


  Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299 z późniejszymi zmianami)


   W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maria Florczyk  Specjalista ds Rejestracji

  (32) 231-18-41

  wew.104

   
   Kamila Pelizg  Specjalista ds Rejestracji

   (32) 231-18-41

  wew.104

   
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: rejestracja [ 1 ]
  plik w formacie PDF Numer konta.pdf 26-11-19 12:50 90.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 90.89KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:20 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 10:51
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5788

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl