• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia


  REJESTRACJI W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY JAKO OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY NALEŻY DOKONAĆ W CIĄGU 7 DNI OD DATY WYJAZDU  Z PAŃSTWA UE / EOG I NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA WSKAZANEGO W DOKUMENCIE U2 / E301.

  Poza dokumentami do rejestracji osób poszukujących pracy, osoby z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia z państw Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinny w dniu rejestracji przedstawić: dokument U2/formularz E 303 - zaświadczenie dotyczące zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych, który wystawia instytucja właściwa danego państwa.

   

   W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Maria Florczyk  Specjalista ds Rejestracji  (32) 231-18-41 wew. 104  
   Kamila Pelizg  Specjalista ds Rejestracji  (32) 231-18-41 wew. 104  
  Utworzono: 2012-08-02 09:41 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 10:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1740

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl