• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dział ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów

  Szczegółowe informacje dotyczące wszelkiego rodzaju szkoleń dostępne są w Dziale ds. Szkoleń, IRP i Programów

  Działds. Szkoleń,Instrumentów Rynku Pracy i Programów
  pokój: 203, II piętro
  tel.: (32) 231-18-41 wew. 230/ kom. 502 315 384
  fax: (32) 231-59-66
  Przyjmowanie stron poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00 - 15.00
  Kierownik Działu pokój 107, I piętro (32) 231-18-41 wew. 239

  Zadania Działu ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów:

  • informacja o możliwościach i zasadach korzystania usług szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach,
  • sporządzanie upowszechnianie planu szkoleń ,
  • zlecanie przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym,
  • prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych,
  • organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych,
  • monitoring przebiegu szkoleń, ocena ich efektywności oraz przygotowanie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań,
  • finansowanie kosztów egzaminów, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych,
  • udzielanie pożyczki szkoleniowej,
  • udzielanie bonów szkoleniowych,
  • podpisywanie trójstronnych umów szkoleniowych
  • refundacja kosztów pracodawcy na szkolenia dla pracowników,
  • inicjowanie i realizowanie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach w celu pozyskania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), poprzez:
   • przygotowanie wniosku zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku dla beneficjentów do Instytucji Wdrażającej,
   • realizacja projektu współfinansowanego z EFS,
   • monitoring i sprawozdawczość.
  • współpraca z partnerami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu wspólnych projektów.

  Bazy Danych krajowych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń są ogólnodostępne na stronie:
  www.kwalifikacje.praca.gov.pl

  Utworzono: 2014-03-14 08:10 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-07-06 14:42
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2372

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl