• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Obowiązki poszukujących pracy

  Osoba poszukująca pracy ma obowiązek:

  • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
  • zgłaszać się w wyznaczonych i ustalonych z urzędem pracy, terminach. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy, w terminie 7 dni, powiadomić powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,
  • przystąpić i nieprzerwanie uczestniczyć w indywidualnym planie działania stworzonym wspólnie z doradcą zawodowym,
  • przyjąć przedłożoną przez powiatowy urząd pracy propozycję szkolenia,
  • przyjąć proponowaną przez powiatowy urząd pracy propozycję odbycia przygotowania zawodowego dorosłych,
  • przystąpić do egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych oraz uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

  Podstawa prawna: art. 33 ust. 4a Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 184  
  Utworzono: 2012-08-02 09:51 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:12
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2033

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl