• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prawa bezrobotnych

  Bezrobotny ma prawo do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy, którymi są:

  Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do jednego z państw UE, EOG lub Szwajcarii, w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Osoby bezrobotne, które poprzednio były zatrudnione w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a równocześnie posiadają okres uprawniający do zasiłku w Polsce mogą wystąpić do instytucji właściwej o sumowanie okresów zatrudnienia.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 104  

   

   

  Utworzono: 2012-08-02 09:44 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:10
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3470

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl