• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prawa poszukujących pracy

  Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

  • korzystanie z usług rynku pracy,
  • korzystanie z instrumentów rynku pracy.

  Po spełnieniu określonych warunków osoby poszukujące pracy mają możliwość:

  • uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku skierowania poza miejscem zamieszkania,
  • uzyskania części lub całości zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
  • uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
  • uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
  • uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na badania lekarskie lub psychologiczne

   Podstawa prawna Ustawa z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska

  M oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32)231-18-41 wew. 184  
  Utworzono: 2012-08-02 09:45 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:10
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2233

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl