• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Przerwy w pracy

  Na podstawie art. 134 Kodeksu pracy wszystkim pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do przerwy w pra­cy, trwającej co najmniej 15 minut.

  Osobie niepełnosprawnej - bez względu na dobowy wymiar czasu pracy - przysługuje ponadto prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wy­miarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

  Czas obu wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu pracy.

  Utworzono: 2014-03-17 12:30 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-18 09:57
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1542

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl