• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków
  na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
  albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

  Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezro­botna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodze­nia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.

  Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działal­ności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obo­wiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki zawartej ze starostą umowy.

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach opiniuje tylko kompletne wnioski (wniosek + załączniki zgodnie z regulaminem) .
  Regulamin i odpowiednie wnioski załączone są na dole strony.

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój: 106, I piętro tut. Urzędu
  tel.:  dotacje EFS, FP, PFRON (0-32) 231-18-41 w. 182
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2019r., Poz. 1172).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015, Poz. 102).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,str.1);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,str.9);

  Szczegółowe pytania dotyczące regulaminu oraz wątpliwości związane
  z wypełnianiem wniosku prosimy kierować do nast. osób:

   

  Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
   Agnieszka Grendysz  Specjalista ds. Programów  - Stażysta    231-18-41 wew. 182   
  Beata Wijata  Specjalista ds. Programów  231-18-41 wew. 182
  Aleksandra Wójcikiewicz Specjalista ds. Programów  231-18-41 wew. 182  
  Beata Śnioszek  Specjalista ds. Programów 231-18-41 wew. 182  


   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej [ 8 ]
  plik w formacie ODT druk_rozliczenia_dotacje.odt 20-11-15 09:11 22.09KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 22.09KB) pobierz
  plik w formacie ODT UMOWA_dotacja_PFRON.odt 02-06-15 11:18 53.43KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 53.43KB) pobierz
  plik w formacie ODT Druk-zaswiadczenie_o_dochodach_poręczyciela.odt 05-05-15 11:12 10.77KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 10.77KB) pobierz
  plik w formacie XLS formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_mi nimis_.xls 23-01-15 15:28 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU WN-O 06-12-18 08:48 67.28KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 67.28KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zasady_DOTACJE_PFRON.doc 10-07-19 15:28 191KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 191KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wn-O - Wniosek o dotacje PFRON 07-01-19 13:47 382.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 382.71KB) pobierz
  plik w formacie DOCX WYKAZ_INSTYTUCJI_WSPOMAGAJĄCYCH_PRZEDSIĘBIORCÓW.docx 29-03-19 15:37 9.47KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 9.47KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-17 12:44 | Redagował: Beata Śnioszek 2019-07-11 08:05
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2444

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl