• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Tłumacz języka migowego

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

  Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Gliwicach przy Pl. Inwalidów Wojennych 12

  Zgodnie z art. 12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach) proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

  Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach
  Pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice
  e-mail:
  tel./faks: +48 32 231 18 41, +48 32 231 59 66

  Utworzono: 2016-05-04 09:41 | Redagował: Tomasz Kobierski 2016-05-04 10:03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1032

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl