• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

  Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdzia­le 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia­niu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn zm.) oraz w rozpo­rządzeniach wykonawczych do niej.

   

  Utworzono: 2014-03-17 12:27 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2014-04-11 15:14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1619

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl