• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Usługi pośrednictwa pracy

  Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

  • Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  • Pozyskiwaniu ofert pracy;
  • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
  • Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
  • Informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
  • Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
  • Współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
  • Informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

  Podstawowe usługi to:

  • Pośrednictwo pracy otwarte polega na podawaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy przez urzędy pracy do wiadomości ofert pracy zawierających dane pozwalające na identyfikację pracodawcy, w szczególności informacje o nazwie pracodawcy, adresie, numerze telefonu, faxu lub adres poczty elektronicznej.
  • Pośrednictwo pracy zamknięte polega na podawaniu bezrobotnym i poszukującym pracy przez urzędy pracy do wiadomości ofert pracy, które nie zawierają informacji umożliwiających nawiązanie samodzielnego kontaktu z pracodawcą. Obsługa ofert pracy w ramach pośrednictwa zamkniętego realizowana jest przez pośrednika pracy, którego zadaniem jest przeprowadzenie doboru kandydatów na stanowiska lub do prac określonych przez pracodawcę w ofercie pracy.
  • Giełdy pracy – na wniosek pracodawcy Dział Pośrednictwa organizuje spotkania pracodawcy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Podczas spotkania pracodawca przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i dokonuje wyboru pracowników.
  • Targi pracy – posiadamy doświadczenie w organizacji Targów Pracy. Od 1995 do 1999 r. Powiatowy Urząd Pracy był współorganizatorem Targów Pracy „Kadry Inżynierskie”. Od 2000 r. wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach oraz Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości organizujemy Gliwickie Targi Pracy

  Giełda Internetowa – dysponujemy własną stroną internetową, na której można znaleźć wszelkiego typu informacje z zakresu działalności oraz aktualne oferty pracy zgłoszone w PUP Gliwice.

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ma liczne doświadczenie we współpracy z dużymi inwestorami: OPEL POLSKA, GENERAL MOTORS, ZWS SILESIA ROCA, AUTOROBOT – STREFA, MECALUX, SILS CENTRE GLIWICE, FABRYKA PLASTIKÓW, TRW LUCAS VARITY BRAKING SYSTEMS, SEMMELROCK STEIN&DESIGN, TENNECO AUTOMOTIVE, WELDING ALLOY’S, NGK CERAMICS, JOHNSON CONTROLS, KIRCHHOFF POLSKA ASSEMBLY w zakresie efektywnego naboru personelu.

  Utworzono: 2014-03-13 12:30 | Redagował: Karolina Stepowany 2014-06-06 14:37
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1706

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl