• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  TEKA ABSOLWENTA – kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

  (2018-03-01)

  Projekt TEKA ABSOLWENTA – Technologia –Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja realizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której misją jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z pełni przysługujących im praw obywatelskich.

  Projekt adresowany jest do osób, które:

   

  • są mieszkańcami  jednego z 6 województw:  śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego,  wielkopolskiego
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów - posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

   

  W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

  Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych, w tym m.in. kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
  • sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych, w tym m.in. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
  • 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,
  • wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia.

  Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

  Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.
  Więcej informacji o projekcie na www.fazon.pl.


  Nie czekaj. Zgłoś się do udziału w projekcie. Wypełnij deklarację zgłoszeniową
  http://www.fazon.pl/index.php?option=com_proforms&view=form&jid=1&Itemid=147

  Masz pytania zadzwoń: 22 620 32 02 lub napisz na adres: a.kempa.fazon@gmal.com

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 403778

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl