• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt „Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!” realizowany przez Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST" Sp. z o.o.

  (2018-04-03)
  Projekt jest realizowany w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2019. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przynależące do jednej z grup:
  • Przedsiębiorstw sektora MŚP;
  • Przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
  • Przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
  • Przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;
  ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących).


  Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób w wieku 18-64 lata, z obszaru województwa śląskiego  (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenie stosunku pracy lub pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne / odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej / znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej.

  Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie projektu

  http://diagno-test.pl/nowe-perspektywy-szkolenia-zawodowe-szansa-na-uzyskanie-zatrudnienia/

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 403787

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl