• English - zmień język serwisu na angielski
  • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
  • PUP Gliwice

    Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

    • Propozycje urzędu
    • Informacje ogólne

    DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY - WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW

    (2018-04-25)

    Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że od 01-05- 2018 roku, wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy  w ramach środków Funduszu Pracy
    i Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstrzymanie naboru wynika z wyczerpania limitu środków przyznanych Tut. Urzędowi w roku 2018.

    Nabór wniosków może być wznowiony po pozyskaniu przez Urząd dodatkowych środków na ten cel.
    O dacie wznowienia naboru wniosków, Urząd poinformuje odrębnym komunikatem.

    Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 405077

    Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl