• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Informacje o ofertach pracy - informacją publiczną

  (2018-05-07)

  Szanowni Państwo

   

  Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 25 lutego 2016r

  (art.2 ust.1 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - Dz.U.2016r., poz.352 z późn.zm.)

  informacje o ofertach pracy udostępniane w Centralnej Bazie Ofert Pracy

  stanowią informację publiczną,

  każdemu zatem przysługuje prawo do ponownego ich wykorzystania.

   

  W przypadku informacji o ofertach pracy umieszczonych w CBOP, pierwotnym celem ich wytworzenia jest bezpłatne upowszechnienie wszystkim obywatelom. Zgodnie z ww. ustawą, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, a zatem również ofert pracy publikowanych CBOP, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego informacja została wytworzona.

  Ponowne wykorzystanie informacji (ofert pracy) z bazy CBOP może polegać na udostępnianiu ich np. w komercyjnych aplikacjach czy serwisach internetowych.

   Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace, których celem jest określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji z bazy CBOP oraz podjęło działania w celu przygotowania własnej aplikacji mobilnej, w której prezentowane będą bezpłatnie wszystkim obywatelom informacje z CBOP.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 403777

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl