• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Podsumowanie badania ankietowego „Teoria budowania własnego szczęścia”

  (2018-11-29)

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach (PUP Gliwice) w ramach X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) 2018, organizował w dniach 15 – 21 października 2018 roku, szóstą już edycję Dni Otwartych Poradnictwa Zawodowego.

  Inicjatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej (SDSiZ), inspirując tym samym ogólnopolskich i lokalnych partnerów do rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce. Patronem inicjatywny niezmiennie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Tegoroczne hasło Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018 „Bądź architektem swojego szczęścia” stało się dla doradców zawodowych PUP Gliwice inspiracją do stworzenia badania ankietowego pn. „Teoria budowania własnego szczęścia zawodowego” oraz inspiracją do zebrania informacji na temat czynników i warunków wpływających na odczuwanie satysfakcji płynącej z wykonywania pracy zawodowej. Czynniki te mogą stać się bodźcem do bycia architektem własnego szczęścia zawodowego. Ponadto, powinny spełniać ogromną rolę w procesie budowania organizacji i środowiska pracy, które tworzy firma dla potencjalnych pracowników. Aby mieć pogląd w tym temacie, badanie ankietowe zakładało poznanie tych czynniki w dwunastu różnych branżach zawodowych: przemyśle, budownictwie, rolnictwie, transporcie, handlu, finansach, oświacie i wychowaniu, administracji państwowej, ochronie zdrowia i opiece społecznej, turystyce i wypoczynku, kulturze i sztuce oraz branży rzemieślniczej.

  Istotnym celem niniejszego badania było również poznanie opinii osób poszukujących zatrudnienia na temat czynników wpływających na kształtowanie ich satysfakcji płynącej z wykonywania pracy zawodowej.

  Próba oceny wyżej wymienionych czynników kształtujących satysfakcję płynącą z wykonywania pracy zawodowej może wzbogacić już istniejącą wiedzę na ten temat, bądź stanowić źródło refleksji nad doskonaleniem relacji w organizacji, firmie czy instytucji zatrudniających pracowników w badanych branżach.

  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 353087

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl