• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Rekrutacja do projektu „Wsparcie na starcie”

  (2019-01-24)

  Do końca 2020 r. projekt obejmie wsparciem 120 mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Jest on kierowany do mieszkańców z niepełnosprawnością, którzy są bezrobotni, poszukują pracy, są nieaktywni zawodowo oraz dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

  Głównym celem programu jest wszechstronna pomoc w aktywnym włączeniu się do rynku pracy oraz utrzymaniu na nim. Udział w proponowanych w ramach projektu szkoleniach ułatwi dostęp do wielu pożądanych ofert pracy. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej to kompleksowy zakres wsparcia, który może otrzymać każdy z uczestników projektu, dodatkowo wspierany przez jednego z pracowników PCPR w Gliwicach pełniący rolę jego opiekuna.

  Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do udziału w spotkaniach, które są współorganizowane przez PUP w Gliwicach.

  "Wsparcie w starcie" - szczegóły dotyczące projektu

   

   

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 354968

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl