• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

  (2019-03-20)

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że

  od 01-04-2019 roku, wstrzymuje nabór

  wniosków o przyznanie dotacji

  na uruchomienie działalności gospodarczej

  w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (IV)”.

  Przeprowadzony do tej pory  nabór wniosków na dotacje, zapewnił już zrealizowanie założonej na 2019 rok  odpowiedniej ilości uczestników (po 30 roku życia)  w projekcie, wraz z listą rezerwową.

  Nabór wniosków  w 2019 roku  może być wznowiony po ewentualnej rezygnacji kandydatów z uczestnictwa w projekcie.

  O ewentualnej dacie wznowienia naboru wniosków, Urząd poinformuje odrębnym komunikatem.

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 410378

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl