• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Projekt dotyczący pomocy firmom w sytuacjach kryzysowych

  (2019-06-11)

  Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP?

  Widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej?

  O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych  czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

  Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna i może objąć następujące etapy:

  Wsparcie przez konsultanta, którego zadaniem jest przeprowadzeniu diagnozy sytuacji przedsiębiorcy, analizy ryzyka oraz określenie priorytetów i obszarów do poprawy. W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może być przekazany do mentora lub doradcy restrukturyzacyjnego. Możliwe jest również zakończenie wsparcia przedsiębiorcy na etapie pracy z konsultantem. (wsparcie przez konsultanta jest nieodpłatne i trwa średnio 10 h).

  Wsparcie przez mentora. W uzasadnionych przypadkach cześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej (wsparcie mentora jest nieodpłatne i trwa od 3 do 6 miesięcy).

  Pomoc odpłatna: Wsparcie przez doradcę restrukturyzacyjnego

  Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym.

  Uwaga! W ramach tej usługi, tylko 2 godziny wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

  Termin realizacji

  Projekt Early Warning Europe jest realizowany w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

   

  Dodatkowe informacje:

  Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne.

   

  Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning

  oraz www.ffr.pl/pl/ewe lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709.

   

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 415821

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl