• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”

  (2019-06-18)

  Aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu realizowanego przez firmę Kontraktor Sp. z o.o..

  Projekt „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 60 osób (w tym 30 osób po 50 roku życia oraz 30 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia), biernych zawodowo, zamieszkujących województwo śląskie.

  Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2019 r. do 31.09.2020 r.

  W ramach projektu udzielane jest wsparcie w zakresie:

  -         Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
  -         Zatrudnienia subsydiowanego
  -         Szkoleń zawodowych
  -         Pośrednictwa pracy
  -         Poradnictwa zawodowego

  Ponadto projekt zapewnia: stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu na szkolenia oraz do i z miejsca pracy.

  Zgłoszenia, szczegółowe informacje dotyczące projektu:

  Tel. 504 257 056
  E-mail- slaskie@kontraktor.biz.pl
  Biuro projektu- ul. Józefowska 42 lok. 7, 40-144 Katowice
  Tel. 795 415 209
  www.kontraktor.biz.pl

   

  Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 410390

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl