• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Praca z EURESem – Twoim sukcesem! - nabór do projektu do 31.12.2019

  (2019-11-08)

  Przypominamy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi projekt pozakonkursowy pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES).

  Nabór do projektu trwa do 31.12.2019


  Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://eures.projektwup.pl/category/aktualnosci/   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 402821

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl