• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Grupowe informacje zawodowe

  Kompendium wiedzy o rynku pracy ( forma archiwalna )

  Adresaci:
  bezrobotni, bezrobotni i poszukujący pracy
  Lokalizacja:
  Klub Pracy, ul. Raciborska 2 (budynek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości), pok. 204, II piętro
  Termin przyjmowania zgłoszeń:
  03.10. - 15.11.2019 lub do momentu zebrania całej grupy
  Data od:
  2019-11-18
  Data do:
  2019-11-20

  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności:

  • wymagających wsparcia w aktywnym poszukiwaniu pracy.
  • długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP powyżej 365 dni.
  • do 14.06.2019 r. pozostających w III profilu pomocy.

  Tematyka zajęć:

  • Analiza lokalnego rynku pracy
  • Zawody przyszłości
  • Reakcje w trudnych sytuacjach – radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach
  • Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne
  • Metody poszukiwania zatrudnienia
  • Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
  • Bilans kompetencji i predyspozycji zawodowych
  • Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy
  • Sztuka mówienia i prezentacji
  • Rozmowa kwalifikacyjna

  W ramach warsztatu, każdy z uczestników zostanie objęty również indywidualnym doradztwem zawodowym w celu interpretacji wyników bilansu kompetencji. Spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym będzie ustalane na zajęciach, w dogodnym dla uczestników terminie.

  Czas trwania zajęć: 15 godzin (3 dni po 5 h)

  Skierowania wydawane są na stanowiskach obsługi klienta w CAZ (pok. 002, 006, 007, 008) oraz z Biurze doradcy zawodowego, ul. Raciborska 2, Gliwice (pok. 206).

  Dodatkowe informacje: 519-130-779, doradca@pup.gliwice.pl

  powrót do listy

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Kontakt do pracownika urzędu
  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Dagmara Goszyk


  Doradca zawodowy

  pokój 002

  32 231-18-41 wew. 204 dagmara.goszyk@pup.gliwice.pl
   

  Doradca zawodowy

  pokój 005

  32 231-18-41 wew. 205  

  Monika Wysocka


  Doradca zawodowy

  pokój 006

  32 231-18-41 wew. 307

  519-130-772

  monika.wysocka@pup.gliwice.pl

  Monika Okońska - Karpa


  Doradca zawodowy

  pokój 007

  32 231-18-41 wew. 308 monika.okonska@pup.gliwice.pl

  Joanna Tylkowska


  Doradca zawodowy

  pokój 008

  32 231-18-41 wew. 309 joanna.tylkowska@pup.gliwice.pl

  Monika Bohr

   

  Doradca zawodowy

  ul. Raciborska 2, Gliwice,

  pok. 204, 206,II piętro

  519-130-779 monika.bohr@pup.gliwice.pl

  Julia Sztyk

  Doradca zawodowy

  ul. Raciborska 2, Gliwice,

  pok. 204, 206,II piętro

  519-130-779

  klub.pracy@pup.gliwice.pl
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 90725

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl