• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon stażowy

  Bon stażowy to gwarancja skierowania do odbycia 6-miesięcznego stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu na kolejne 6 miesięcy.
  Po 6 miesiącach zatrudnienia bezrobotnego pracodawcy przysługuje jednorazowa premia w wysokości 1513,50 zł.

  Komu można przyznać bon stażowy?
  Bon stażowy może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:
  - nie ukończyła 30 roku życia
  - złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego
  - znalazła pracodawcę, u którego mogłaby odbyć staż i który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

  Etapy realizacji bonu stażowego:
  1) złożenie przez bezrobotnego do PUP wniosku o wydanie bonu stażowego
  2) ustalenie indywidualnego planu działania dla bezrobotnego
  3) wydanie bezrobotnemu bonu stażowego
  4) wypełnienie bonu stażowego przez pracodawcę
  5) zwrot bonu stażowego przez bezrobotnego do PUP
  6) złożenie przez pracodawcę do PUP wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  7) zawarcie umowy między PUP a pracodawcą
  8) wydanie bezrobotnemu przez PUP skierowania do odbycia stażu
  9) skierowanie przez PUP bezrobotnego na niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne
  10) 6 miesięczny staż
  11) zakończenie stażu
  12) zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę na kolejne 6 miesięcy
  13) 6 miesięczne zatrudnienie
  14) złożenie przez pracodawcę do PUP wniosku o wypłatę premii

  Świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej odbywającej staż w ramach bonu stażowego:
  - stypendium w kwocie 120% zasiłku dla bezrobotnych;
  - koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł., wypłacanego w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł., łącznie ze stypendium.

  Podstawa prawna: Art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., Poz. 1065, z późn. zm.)

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

  - pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców/organizatorów

  - biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o refundację, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 w. 185
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Agnieszka Nikodemowicz Specjalista ds. programów  231-18-41 wew. 185
  Marzena Łysko Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 185
         
         
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon stażowy [ 7 ]
  plik w formacie DOC ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY Zgloszenie wolnego miejsca pracy.doc 13-03-19 08:02 102.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 102.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZAŁACZNIK NR 1 DO UMOWY O BON STAZOWY.doc 13-03-19 08:05 63KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63KB) pobierz
  plik w formacie PDF WNIOSEK O REALIZACJĘ STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO 13-03-19 07:58 249.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 249.94KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY WNIOSEK O PREMIE 13-03-19 08:06 21.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 21.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Program stażu 13-03-19 08:06 31.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF ZALACZNIK NR 3 DO WNIOSKU Zgłoszenie wolnego miejsca stażu 13-03-19 08:04 397.82KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 397.82KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-04-15 13:51 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  Utworzono: 2014-12-16 12:31 | Redagował: Agnieszka Nikodemowicz 2018-06-26 08:00
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2629

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl