• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pomocne strony WWW

  Instytucje

  Nazwa:Adres:
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl
  Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl
  Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa www.awrsp.gov.pl
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl
  Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji
  Osób Niepełnosprawnych
  www.pfron.org.pl
  Portal Funduszy Europejskich (EFS) www.efs.gov.pl
  Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl
  Śląski Urząd Wojewódzki www.katowice.uw.gov.pl
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
  Krajowy System Usług dla Małych
  i Średnich Przedsiębiorstw
  http://ksu.parp.gov.pl/
  Biuletyn Polskiej Agencji
  Rozwoju Przedsiębiorczości
  http://biuletyn.parp.gov.pl/
  Rejestr Podmiotów Prowadzących
  Agencje Zatrudnienia
  www.kraz.praca.gov.pl
  WUP Katowice www.wup-katowice.pl
  Ochotnicze Hufce Pracy www.slaska.ohp.pl
  Praktyczne porady odnośnie procedur i przepisów
  dot. powrotu do Polski
  www.powroty.gov.pl
  Centralna Ewidencja Informacji o Działalności
  Gospodarczej - CEIDG
  www.ceidg.gov.pl/
  Główny Urząd Statystyczny - GUS www.stat.gov.pl/
  Polska Klasyfikacja Działalności - PKD www.klasyfikacje.gofin.pl
  www.baza-gus.pl/
  Krajowy Rejestr Sądowy - KRS www.ems.ms.gov.pl/
  Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób
  Niepełnosprawnych
  www.zpchr.pl/
  Oferty pracy
  Nazwa:Adres:
  EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia www.eures.praca.gov.pl
  Strona główna portalu Europejskich Służb
  Zatrudnienia
  http://europa.eu/
  ePuls - Serwis Pośrednictwa Pracy na terenie Polski www.epuls.praca.gov.pl
  Pracuj.pl www.pracuj.pl
  Gratka.pl www.gratka.pl
  CV-Online www.cvonline.pl
  Etetuj.pl - portal pracy www.etatuj.pl
  Publiczne Służby Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl
  Portal Najlepsza Praca NajlepszaPraca.pl
  Serwis Praca.pl www.praca.pl/oferty-pracy_slaskie.
  Serwis pracy Next-Jobs www.pl.next-jobs24.com
  Utworzono: 2014-03-17 09:53 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2018-05-09 14:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3029

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl