• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Przystosowanie stanowisk pracy i adaptacja pomieszczeń

  Zasady zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

  Kto może ubiegać sie o pomoc

  O pomoc może ubiegać się pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne i przystosować dla nich stanowisko pracy. Osoby te muszą być:

  1. osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy i niepozostającymi w zatrudnieniu, skierowanymi do pracy przez powiatowy urząd pracy,
  2. osobami zatrudnionymi u pracodawcy ubiegającego się o zwrot kosztów,u których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia (z zachowaniem przepisów prawa pracy).

  Warunki udzielania pomocy:

  • Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu.
  • Poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy.
  • Zatrudnienie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej po zawarciu umowy.

  Podstawa prawna:

  • Art. 26 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U z 2011r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215 poz. 2186).
  Utworzono: 2014-03-17 09:34 | Redagował: Aleksantra Tabaszewska-Salamon 2015-02-22 14:28
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1509

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl