• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS

  Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

  Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

  Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podpisania umowy o jednorazową refundację składek.

  Podstawa prawna:

  Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np. informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305 lub 306.

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój:

  - pok. 106, I piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

  - biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o refundację, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

  tel.: (32) 231-18-41 w. 185
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

   

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Beata Śnioszek Specjalista ds. programów  231-18-41 wew. 185
  Agnieszka Nikodemowicz Specjalista ds. Programów  231-18-41 wew. 185
  Monika Zdunek Specjalista ds. Programów - stażysta   231-18-41 wew. 185
  Magdalena Stelmaszek Specjalista ds. Programów - stażysta  231-18-41 wew. 185

   

   

   

   

         
         
         
  Utworzono: 2012-08-02 09:04 | Redagował: Aleksantra Tabaszewska-Salamon 2016-07-14 13:27
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3462

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl