• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Poradnictwo zawodowe

  Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy lub we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.

  Doradcy zawodowi, m.in.:

  • diagnozują predyspozycje zawodowe osób bezrobotnych i poszukujących pracy w oparciu o test zainteresowań zawodowych,
  • kierują na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy (wyłącznie za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy),
  • wspomagają proces rekrutacji i selekcji.

  Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

  • dostępności usług dla pracodawców;
  • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
  • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego;
  • bezpłatności usług;
  • poufności i ochrony danych osobowych korzystających z usług doradców zawodowych.

  Poradnictwo zawodowe dla pracodawcy

  Poradnictwo zawodowe udzielane pracodawcom przez powiatowy urząd pracy polega na udzielaniu pomocy:

  1. w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  2. we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

  Powyższa usługa jest świadczona pracodawcy przez pomoc w:

  1. doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
  2. rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

   Dagmara GOSZYK

  Doradca zawodowy

  pok. 002

  32 231 - 18 - 41 wew. 204
   

  Doradca zawodowy

  pok. 005
  32 231 - 18 - 41 wew. 205  
  Monika WYSOCKA

  Doradca zawodowy

  pok. 006
  32 231 - 18 - 41 wew. 307
  Monika OKOŃSKA - KARPA

  Doradca zawodowy

  pok. 007
  32 231 - 18 - 41 wew. 308
  Joanna TYLKOWSKA

  Doradca zawodowy

  pok. 008
  32 231 - 18 - 41 wew. 309
  Monika BOHR

  Doradca zawodowy

  pok. 008
  32 231 - 18 - 41 wew. 310
  Julia SZTYK

  Doradca zawodowy

  ul. Raciborska 2, Gliwice, pok. 206

  519 - 130 - 779

  32 231 - 39 - 92 wew. 25

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Rozporządzenia [ 6 ]
  plik w formacie PDF Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej (Dz. U. 123 poz. 1023) 12-01-10 33.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33.02KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2009.01.07 - Rozporządzenie - w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 05-01-10 33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2008.03.02 - Rozporządzenie - w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy 05-01-10 62.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.29KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2008.03.02 - Rozporządzenie - w sprawie standardów usług pracy 05-01-10 69.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 69.76KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2004.11.26 - Rozporządzenie MGiP - w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 05-01-10 83.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 83.18KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2004.10.06 - Rozporządzenie MGiP - w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 05-01-10 81.73KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 81.73KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 08:47 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2017-07-28 12:10
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1580

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl