• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zgłoszenie oferty pracy - Pośrednictwo

  Pośrednictwo pracy dla Pracodawców wykonywane jest nieodpłatnie.

  Usługi:

  PROPONUJEMY:

  • rekrutację pracowników;
  • przeszkolenie bezrobotnych kandydatów do pracy zgodnie z Twoimi oczekiwaniami;
  • refundację części kosztów zatrudnionych bezrobotnych (prace interwencyjne);
  • refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej;
  • kierowanie do Twojej Firmy bezrobotnych na staż i przygotowanie zawodowe dorosłych opłacane przez Urząd.

  Formy pośrednictwa pracy:

  • Pośrednictwo zamknięte - polega na udostępnianiu ofert pracy, które na życzenie pracodawcy nie zawierają informacji umożliwiających jego identyfikację. Osoby zainteresowane ofertą podlegają wstępnej ocenie kwalifikacyjnej przez pośrednika pracy, a następnie są kierowane do Pracodawcy, który dokonuje ostatecznego wyboru pracownika.
  • Pośrednictwo otwarte - polega na udostępnianiu ofert pracy zawierających dane identyfikacyjne pracodawcy. Osoby zainteresowane ofertą same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracownika.
  • Giełdy pracy - organizowane są na wniosek pracodawcy w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą osób poszukujących pracy w określonym zawodzie.
  • Targi pracy - to spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwające 1-2 dni.

   

  PRACODAWCO!!!

  Dotyczyło umowy o dzieło. W przypadku gdy płatnik nie dokona zgłoszenia do ubezpieczenia osoby, z którą zawarł umowę nazwaną umową o dzieło, a w toku postępowania wyjaśniajacego, bądź kontroli zostanie stwierdzone, że faktycznie zawarta została umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dot. zlecenia, terenowa jednostka organizacyjna ZUS jest uprawniona do stwierdzenia obowiązku ubezpieczeń społecznych. ZUS otrzymuje informacje i dokumenty z kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl pod linkiem: "Umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach społecznych".

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Małgorzata Rybakiewicz   Pośrednik pracy  32 231 06 90  
  Sonia Filipek   Pośrednik pracy  32 231 06 90  
  Agnieszka Niedźwiedź   Pośrednik pracy  32 231 06 90  
  Utworzono: 2012-08-02 08:31 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2019-08-21 14:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10895

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl