• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Kto może ubiegać się o wyżej wymienioną refundację?

  Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną
  w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Zwrotu kosztów, o których mowa powyżej, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi
  nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

  Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one
  co najmniej jednego pracownika.

  Pracodawca ubiegający się o zwrot przedmiotowych kosztów składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przyjmuje tylko kompletne wnioski (wniosek + załączniki zgodnie z regulaminem)

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój: 106, I piętro tut. Urzędu
  tel.: (32) 231-18-41 w. 182
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2019r., Poz. 1172) – art.26e,
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., Poz. 1065, z późn. zm.);
  •  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
   (Dz. U z 2015r., Poz. 93).

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Agnieszka Grendysz
  Specjalista ds. Programów - Stażysta
    231-18-41 wew. 182  
  Beata Wijata   Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 182  
  Aleksandra Wójcikiewicz Specjalista ds. Programów
   231-18-41 wew. 182  
  Beata Śnioszek   Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 182   
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej [ 7 ]
  plik w formacie DOCX WYKAZ_INSTYTUCJI_WSPOMAGAJĄCYCH_PRZEDSIĘBIORCÓW.docx 30-11-16 08:37 30.24KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 30.24KB) pobierz
  plik w formacie XLS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 21-01-15 15:15 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie refundacji Wn-W (I).DOC-1.doc 14-09-18 11:19 134.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 134.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ PUP GLIWICE ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON 10-07-19 15:26 123.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 123.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 14-09-18 09:23 93.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 93.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zestawienie poniesionych kosztów Wn-W (II).DOC-2. 14-09-18 11:14 92KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 92KB) pobierz
  plik w formacie DOC Umowa w spr. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu ze środków PFRON 14-09-18 10:43 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:17 | Redagował: Beata Śnioszek 2019-07-11 07:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1830

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl