• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  CAZ - Dział d/s Szkoleń, instrumentów rynku pracy i programów - SZIRP

  Imię
  i nazwisko
  Stanowisko Nr tel. wewn. Nr pokoju
    Kierownik Działu 239

  107,

  I piętro

    Specjalista. ds. EFS 239

  107,

  I piętro
   

  Specjalista ds. programów

  - obsługa osób bezrobotnych w zakresie przyznawania dotacji
  na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków FP, EFS, PFRON, oraz
  - obsługa pracodawców w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków FP, EFS, PFRON)

  182

  106,

  I piętro

   

  Specjalista ds. programów
  (obsługa pracodawców w zakresie refundacji: prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, refundacji kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, dofinansowania zatrudnienia bezrobotnego 50+)

  312

  106,

  I piętro

   

  Specjalista ds. rozwoju zawodowego
  (szkolenia grupowe, indywidualne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony szkoleniowe, finansowanie kosztów egzaminów)

  230

  203,

  II piętro

   

  Specjalista ds. programów
  - obsługa pracodawców w zakresie: orgaznizacji stażu, bonów stażowych, bonów zatrudnieniowych;

  - obsługa osób bezrobotnych w zakresie: bonów stażowych, bonów zatrudnieniowych, bonu na zasiedlenie

  185

  207,

  II piętro

  Utworzono: 2016-03-16 09:11 | Redagował: Tomasz Kobierski 2017-10-25 09:23
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2167

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl