• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  E-urząd

  Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza zawiera elektroniczne formularze, które:

   

  • stanowią elektroniczną wersję tradycyjnych, papierowych dokumentów i odpowiadają większości formularzy stosowanych w Urzędach Państwowych;
  • umożliwiają zdalne składanie wniosków, a co za tym idzie, załatwienie sprawy za pomocą komputera podłączonego do internetu, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie;
  • dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego spełniają normy prawne oraz stanowią wiarygodny dokument urzędowy.

  Aby przesłać formularz do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą prosimy skorzystać z platformy ePUAP
  Adres skrzynki na ePUAP /PUPGliwice/SkrytkaESP

  Utworzono: 2014-03-17 11:43 | Redagował: Tomasz Kobierski 2016-05-04 10:39
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5117

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl