• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program "Kierunek - Przedsiębiorczość"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wraz z 30 Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego rozpoczął realizację projektu systemowego, którego celem będzie udzielenie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym z regionu. Jednym z partnerów projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

  Okres realizacji:

  01.06.2013 – 31.05.2015

  Cel projektu:

  • nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej osobom bezrobotnym dzięki udzieleniu dotacji,
  • zwiększenie zdolności do wejścia na rynek pracy poprzez identyfikację własnych zasobów i zaplanowanie aktywności zawodowej w ramach Indywidualnego Planu Działania oraz zwiększenie motywacji do podjęcia samozatrudnienia oraz podniesienia świadomości korzyści wynikających z samozatrudnienia.

  Opis projektu:

  w ramach projektu realizowane będą szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, zostaną udzielone bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz  prowadzone będzie doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie zwiększenia motywacji do samozatrudnienia.

  Wartość projektu ogółem:

  39 500 000,00 złotych, wartość projektu w części przypadającej na PUP Gliwice – 1 925 366,75 złotych. Przedsięwzięcie w 80,86 % finansowane z budżetu UE, a w 19,14 % z Funduszu Pracy.

  Grupa docelowa:

  osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Gliwice,
  82 osoby zostanie przeszkolonych z zakresu przedsiębiorczości,
  68 osób otrzyma bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  Wśród osób obejmowanych wsparciem co najmniej 45 % stanowić będą kobiety. Jednocześnie co najmniej 20 % osób to młodzi do 30 roku życia.

  Wsparcie towarzyszące:

  uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o refundację kosztów dojazdu

  Rekrutacja do projektu:

  Szczegółowe pytania dotyczące regulaminu oraz wątpliwości związane z wypełnianiem wniosku prosimy kierować do nast. osób:

  1. Aleksandra Tabaszewska-Salamon
  2. Anna Staszewska-Mrożek
  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój: 106, I piętro tut. Urzędu
  tel.:

  Dotacje EFS, FP , PFRON (0-32) 231-18-41 w. 182

  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-14.30

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do złożenia wypełnionego formularza rekrutacyjnego w siedzibie PUP Gliwice lub wysłanie go pocztą/kurierem na adres Urzędu. Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie internetowej projektu www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl oraz w siedzibie urzędu. Osoby, które uzyskają minimum punktowe za ocenę formularza rekrutacyjnego zostaną objęte dalszą częścią rekrutacji: rozmowa z doradcą zawodowym / testem predyspozycji zawodowych celem sprawdzenia czy wnioskodawca charakteryzuje się: samodzielnością, przedsiębiorczością, odpowiedzialnością, umiejętnością planowania i myślenia analitycznego, sumiennością. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany będzie do wypełnienia formularza określającego potrzeby szkoleniowe.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Kierunek Przedsiębiorczość [ 14 ]
  plik w formacie DOC Regulamin rekrutacji - wersja ostateczna_09.09.13.doc 21-01-14 11:09 406.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 406.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Karta rozmowy doradczej.doc 21-01-14 11:09 192.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 192.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Karta oceny formularza rekrutacyjnego.doc 21-01-14 11:09 259KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 259KB) pobierz
  plik w formacie DOC formularz-rekrutacyjny.doc 21-01-14 11:08 333KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 333KB) pobierz
  plik w formacie DOC Deklaracja uczestnictwa.doc 21-01-14 11:08 182KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 182KB) pobierz
  plik w formacie DOC Aneks nr 1 do regulaminu rekrutacji.doc 21-01-14 11:08 154.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 154.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista rankingowa po drugim etapie rekrutacji do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" - mężczyźni ponad 30 lat 03-12-13 29.01KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 29.01KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista rankingowa po drugim etapie rekrutacji do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" - mężczyźni do 30 lat 03-12-13 91.91KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 91.91KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista rankingowa po drugim etapie rekrutacji do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" - kobiety ponad 30 lat 03-12-13 61.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 61.53KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista rankingowa po drugim etapie rekrutacji do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" - kobiety do 30 lat 03-12-13 104.96KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 104.96KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista rankingowa po pierwszym etapie rekrutacji do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" - mężczyźni ponad 30 lat 02-12-13 175.31KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 175.31KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista rankingowa po pierwszym etapie rekrutacji do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" - mężczyźni do 30 lat 02-12-13 120.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 120.93KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista rankingowa po pierwszym etapie rekrutacji do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" - kobiety ponad 30 lat 02-12-13 190.9KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 190.9KB) pobierz
  plik w formacie PDF Lista rankingowa po pierwszym etapie rekrutacji do projektu "Kierunek przedsiębiorczość" - kobiety do 30 lat 02-12-13 116.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 116.22KB) pobierz
  Utworzono: 2014-01-21 10:39 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-24 15:00
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2327

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl