• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Kontakt

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

  Pl. Inwalidów Wojennych 12
  44-100 Gliwice
  woj. Śląskie

  NIP: 631-22-62-256
  REGON: 276753257
  Nr rachunku GetInBank  20 1560 1081 0000 9040 0005 5988
  Nr rachunku ING  38 1050 1214 1000 0024 3683 3327 - Wpłaty za cudzoziemców

  telefon: 32 231 18 41
  e-mail:

  Godziny pracy Urzędu:

  Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

  Godziny przyjmowania interesantów:

  Rejestracja bezrobotnych i poszujących pracy:

  Poniedziałek - piątek 8:00 – 14:00

  Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe:

  Obsługa bezrobotnych poniedziałek - piątek 7:45 – 15:00

  Obsługa pracodawców poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

  Pozostałe działy:

  Poniedziałek - piątek  8:00 – 15:00

  Elektroniczna skrzynka podawcza

  Elektroniczna skrzynka podawcza PUP Gliwice

  /PUPGliwice/SkrytkaESP

  Korespondencja z Urzędem

  Uprzejmie informujemy, że PUP Gliwice udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
  "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

  W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
  Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Tomasz Kobierski 2018-08-22 14:38
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 63049

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl