• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Informacja o ochronie danych osobowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z  2017 r., poz. 1065 z późn. zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązki i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

  Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach mający siedzibę w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych 12, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach pełni pani Justyna Blachel-Knefel.

  tel: 32 231 18 41 w 183

  mail:

  Utworzono: 2016-04-06 12:26 | Redagował: Tomasz Kobierski 2018-09-18 12:21
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1983

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl