• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program „Odnaleźć siebie”

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

  Okres realizacji:

  01.03.2006 - 31.03.2007

  Główny cel projektu:

  Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych poprzez umożliwienie im kształcenia zawodowego oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy.

  Beneficjenci ostateczni:

  Projekt przewiduje objąć pomocą grupę 40 kobiet bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach w tym 30 kobiet długotrwale bezrobotnych i 10 kobiet do 25 roku życia.

  W ramach projektu założono zastosowanie następujących form wsparcia:

  • szkolenie zawodowe (40 beneficjentów ostatecznych)
  • poradnictwo zawodowe (40 beneficjentów ostatecznych)
  • staże/przygotowanie zawodowe (40 beneficjentów ostatecznych)

  Działania towarzyszące:

  • refundacja kosztów dojazdu na szkolenie oraz na staże/przygotowanie zawodowe
  • refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi

   

  Całkowite wydatki projektu:

  300 434,78 PLN

   

  Projekt współfinansowany w 80,00% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Utworzono: 2014-01-21 11:40 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-30 13:39
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1258

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl