• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program „Podejmij wyzwanie”

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.2 Wspieranie młodzieży na rynku pracy, schemat a

  Okres realizacji:

  01.03.2006 - 31.12.2007

  Główny cel projektu:

  Aktywizacja zawodowa bezrobotnych młodych osób poprzez umożliwienie im kształcenia zawodowego i językowego oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy.

  Beneficjenci ostateczni:

  Projekt przewiduje objąć pomocą grupę 352 osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 roku życia oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół, zarejestrowanych do 24 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.

  W ramach projektu założono zastosowanie następujących form wsparcia:

  • szkolenie językowe (64 beneficjentów ostatecznych)
  • szkolenie zawodowe (288 beneficjentów ostatecznych)
  • staże (158 beneficjentów ostatecznych)
  • poradnictwo zawodowe (144 beneficjentów ostatecznych)

  Działania towarzyszące:

  refundacja kosztów dojazdu na szkolenie oraz na staż

  Całkowite wydatki projektu:

  1.733.466,14 PLN

  Projekt współfinansowany w 72,57% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Utworzono: 2014-01-21 11:39 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-30 13:38
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1292

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl